งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา

1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง ทดลองปฏิบัติงาน ได้รับค่าจ้างอัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 410 บาท
หากมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงพยาบาลฯ กําหนด จะได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน

2 เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง ทดลองปฏิบัติงาน ได้รับค่าจ้างอัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 333.47 บาท
หากมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงพยาบาลฯ กําหนด จะได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ 7,670 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีw (วุฒิปวช.)
ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน

3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 9 อัตรา
ค่าจ้างทดลองปฏิบัติงาน ได้รับค่าจ้างอัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 305.21 บาท
หากมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงพยาบาลฯ กําหนด จะได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ 7,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
2.ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือในระดับเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

     วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ htps://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัคร งาน" ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 12/01/2022 19:00
เข้าชม : 2125 ครั้ง