งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) จำนวน 14 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 14 อัตรา
ลูกจ้างงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างงานประชาสัมพันธ์และงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างงานบํารุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 5 อัตรา
ลูกจ้างงานบํารุงสัตว์ปีก จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างงานภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา
ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล สวนสัตว์อุบลราชธานี เท่านั้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐๘๐ ๓๖๒๔๙๗๘
โดยผู้สมัครต้องแนบหลักฐานในการสมัคร ให้ชัดเจนและครบถ้วน ดังนี้
๑. สําเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือสําเนาปริญญาบัตร (Transcript)
๒. สําเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔. ถ้าเพศชายต้องมีหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (ใบสําคัญ สด.๙)
๕. ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ต้องตรวจสารเสพติดภายใน ร่างกายด้วย (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จนถึงวันที่สมัคร)
๖. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว (ไฟล์แนบสมัครออนไลน์ ไม่เกิน ๕ mb) จํานวน ๓ ใบ
๗. สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน)
๘. หนังสือรับรองการทํางาน (ถ้ามี)
๙. ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับ

วันและเวลาการสอบคัดเลือก
- สวนสัตว์อุบลราชธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
- กําหนดการวันสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสํานักงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ลิงก์รับสมัครออนไลน์
https://ubon.zoothailand.org/zoo_office/system/apply_online/register_job_form.php

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 15/12/2021 09:33
เข้าชม : 1172 ครั้ง