งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานต้อนรับส่วนหน้า จำนวน 1 อัตรา

งานราชการอุบล "งานงานราชอุบล" #งานราชการอุบล

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย 
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันะ์ที่ดี 
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ 
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
- ไม่เคยต้องจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้สมัคร 
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
- วุฒิการศึกษา 
- รูปถ่ายขนาด 1.5 หิ้ว หน้าตรง ไม่สวมแว่น จำนวน 2 ใบ 
- ใบรับรองแพทย์ 


ผู้สมัครต้องส่งเอกสารด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์โรงแรม ตามวันเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2564 

ติดต่อสอบถามได้ที่

เพจ: U-Place Hotel at Ubon Ratchathani University 

เบอร์โทร : 045-353084
 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 08/09/2021 10:05
เข้าชม : 861 ครั้ง