งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน   
ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทางคอมพิวเตอร์ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง 

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 19,500.- บาท 

การรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://jobs.ubu.ac.th หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” หรือเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย www.ocn.ubu.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
 

เอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครต้องแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
6.1 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน  1   ฉบับ
6.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จำนวน  1   ฉบับ
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1   ฉบับ         
6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1   ฉบับ
6.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
6.6 ผู้สมัครที่เป็นชายจะต้องมีสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
6.7 หลักฐานการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จำนวน  50.- บาท 

กำหนดการสอบแข่งขัน

งานบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0-4535-3102 www.ocn.ubu.ac.th

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 13/07/2021 13:14
เข้าชม : 1042 ครั้ง