งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย

ด้วย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรมาปฏิบัติงานในหน้าที่ ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง จํานวน 1 อัตรา โดยจ้างจากงบประมาณรายได้ของโรงเรียน จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก
ตําแหน่ง : ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
- เงินเดือน 8,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
- เพศชาย หรือ เพศหญิง
- อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี
- มีสัญชาติไทย
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย (ตามเอกสารหมายเลข 1)
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- มีความประพฤติดี ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริตและอดทน
- มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ยังไม่หมดอายุ)
- หากมีประสบการณ์ผ่านงานลักษณะเดียวกันหรือเทียบเคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ตั้งแต่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 - 16.00 น.

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 17/06/2021 14:36
เข้าชม : 1401 ครั้ง