งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่รับสมัคร
- นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทุกสาขา
- หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

วิธีการรับสมัคร วันและเวลาในการรับสมัคร 
7.1 ส่งไฟล์ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมไฟล์เอกสารและหลักฐาน ประกอบการรับสมัคร ตามข้อ 6. 
7.2 โอนเงินชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 40 บาท ที่หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขบัญชี 393-0-18588-1 พร้อมส่ง หลักฐานการโอนเงินชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
7.3 ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ใบสมัครและหลักฐานตามข้อ 7.1 - 7.2 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ personnel_ubu@ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 045-353032

ไฟล์เอกสารใบสมัคร
ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร  

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 02/06/2021 20:11
เข้าชม : 983 ครั้ง