งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม รับสมัครบุคลากรมาปฏิบัติงานในหน้าที่ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการโรงเรียน

          ด้วยโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรมาปฏิบัติงานในหน้าที่ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งาน วิชาการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา โดยจ้างจากงบประมาณรายได้ของโรงเรียน จึงประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานวิชาการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เว้นวันหยุดราชการดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก
ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวิชาการโรงเรียน เงินเดือน 8,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
2.1 อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 เพศ : ชาย/หญิง
2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2.5 มีความประพฤติดี ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริตและอดทน
2.6 หากมีประสบการณ์ผ่านงานลักษณะเดียวกันหรือเทียบเคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ระดับการศึกษา : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2.7 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสํานักงาน Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานที่ทํา เช่น ระบบบริหารจัดการผลการเรียน
2.9 มีประสบการณ์ในงานฝ่ายวิชาการของโรงเรียนและด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. วันเวลาและสถานที่รับ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น

 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 03/05/2021 20:38
เข้าชม : 1223 ครั้ง