งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

          ด้วยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ด้วยเงินบํารุง ฉะนั้นอาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบํารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตําแหน่งที่รับสมัคร
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเลขานุการ ทางบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางบัญชี

ค่าจ้าง
- อัตราค่าจ้างรายคาบชั่วโมงละ 50 บาท (ปฏิบัติงานวัยละ 8 ชั่วโมง)

ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ไปยังงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ตั้งแต่วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 โดยจะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารที่ ส่งภายหลังปิดรับสมัครหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ
 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง 

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 03/05/2021 09:05
เข้าชม : 974 ครั้ง