งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก)

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่าง

๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ จํานวน ๑๑ อัตรา

๑.๒ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน ๓ อัตรา

๑.๓ ตําแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการจํานวน ๑ อัตรา

๑.๔ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับอัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท และค่าตอบแทนหรือเงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกําหนด โดยอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วงเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. การรับสมัครสอบ

๔.๑ วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ลิงก์สมัครออนไลน์ : https://nhrc.thaijobjob.com

 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง 

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 20/04/2021 13:41
เข้าชม : 1019 ครั้ง