งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 อัตรา

1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง

2) ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง วุฒิการศึกษา (ม.6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ในตําแหน่งคนงานทั่วไป และมีร่างกายแข็งแรง

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง และจะรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ และมีสิทธิ์สมัครสอบได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่านั้น (ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ หมู่ที่ 12 ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ)

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง 

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 17/04/2021 21:32
เข้าชม : 926 ครั้ง