งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งวิศวกรฝ่ายผลิต

ด้วย โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัคร เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิตในโรงงาน
2) สามารถเริ่มงานได้ทันที
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ และวางแผนการการทํางานได้เป็นอย่างดี
4) มีความสามารถ และมีทักษะในงานด้านการวางแผนผลิต และพัฒนากระบวนการผลิต
5) มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติเชิงบวก สนใจเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ
6) มีบุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี
7) มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล
8) หากมีประสบการณ์การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัคร และวัน เวลา ในการรับสมัคร
- สมัครพร้อมยืนหลักฐานประการการสมัครด้วยตนเองได้ที่ โครงการอุทยาน วิทยาศาสตร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๔๕๔๓๓๔๕๖ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ในวันและเวลาราชการ)
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” พร้อมแนบหลักฐานประกอบการ สมัครตามข้อ 4 ส่งถึง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๘๕ ถนนสถลมาร์ค ตําบลเมือง ศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” ประทับตราไปรษณีย์ ปลายทาง (อําเภอวารินชําราบ) ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ขอได้ โปรดส่งไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS)
 

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 14/04/2021 18:12
เข้าชม : 771 ครั้ง