งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วยเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
2. ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย


ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ป.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ ได้รับเงินค่าตอบแทนอัตราเดือนละ9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอัตราเดือนละ 1,000 บาท

     วันเวลาและสถานที่รับสมัครฯ ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อ เจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ใน เอกสารทุกฉบับ ในระหว่างวันที่ 8-18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุ (สมัครได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น) สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุ โทรศัพท์หมายเลข 045-210-224

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 12/03/2021 00:42
เข้าชม : 1140 ครั้ง