งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
โรงพยาบาลยางชุมน้อย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งที่รับสมัคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการจ้างงาน

ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระเบียบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา

วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่ง ระบบชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัด และบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์และ

ธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ การให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 400 บาท/วัน ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลยางชุมน้อย ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสาร

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

วันที่ประกาศข่าว : 04/04/2021 20:02
เข้าชม : 961 ครั้ง