งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา 

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประจํากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
- ได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี หมู่ 5 ถนนอุบลตระการ

ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 28/03/2021 17:48
เข้าชม : 979 ครั้ง