งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 61 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2566

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อปรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
(1) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
(2) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน)
(3) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน)
(4) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน)
(5) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา)
(6) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาอายุรศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา)
(7) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาอายุรศาสตร์ สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ)
(8) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาอายุรศาสตร์และอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก)
(9) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
(10) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี)
(11) ตําแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันทันตกรรม)
(12) ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
(13) ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
(14) ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
(15) ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี)
(16) ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
(17) ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง)
(18) ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น)
(19) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
(20) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า)
(21) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
(22) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
(23) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)
(24) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
(25)ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
(26) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
(27) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี ๒ รังสิต)
(28) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)
(29) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)


(30) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
(31) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
(32) ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน)
(33) ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
(34) ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
(35) ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
(36) ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
(37) ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี)
(38) ตําแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
(39) ตําแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
(40) ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
(41) ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
(42) ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันประสาทวิทยา)
(43) ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก)
(44) ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี)
(45) ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
(46) ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า)
(47) ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
(48) ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน)
(49) ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันประสาทวิทยา)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครไก้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2566 ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวัดหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://hr-dms.thaijobjob.com

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 08/08/2023 16:27
เข้าชม : 3210 ครั้ง