งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 9 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป หน่วยงานในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 9 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 ตำแหน่งนิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน: 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

1.2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน: 11,280 - 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชัพ(ปวช.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

1.3 ตำแหน่งพนักงานโยธา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน: 11,280 - 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชัพ(ปวช.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

4. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(3)ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษษตามข้อ (1)-(3)ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

1.4 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน: 11,280 - 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. เป็นผู้ได้รับใอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ

3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ

4.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ

5. ผู้ที่ไม่มีคุณสมับติตามข้อ(2)-(4)ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ(2) - (4)ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร

 

2. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 พ.ย. - 22 พ.ย. 2565 

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 17/11/2022 15:38
เข้าชม : 8793 ครั้ง