งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เงินเดือน 21,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2565

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัดงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    
     ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

อัตราเงินเดือน
     อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ   21,000  บาท (ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 ห้อง Sc 105  สำนักงานเลขานุการ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045-353423  ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่  9 กันยายน 2565  (ในวันและเวลาราชการ)   

2) สมัครทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 5 ส่งถึง งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอได้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) โดยคณะกรรมการจะพิจารณารับเฉพาะไปรษณีย์ที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) ภายในวันที่  9 กันยายน 2565

ติดตามข่าวสาร
     งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง #งานราชการอุบล, งานราชการ, หางานอุบลราชธานี, สอบราชการ, หางานราชการ

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 22/08/2022 10:00
เข้าชม : 2066 ครั้ง