งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบราชการ ราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย 2564 หางานราชการอุบล สอบงานราชการอุบล สอบงานราชการ พนักงานราชการ

งานราชการอุบล, งานราชการอุบลราชธานี

งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ เปิดสอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบพนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2565 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

งานราชการอุบล งานราชการอุบลราชธานี งานราชการ สอบงานราชการอุบล
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

การรับสมัคร
          ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ และประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องดําเนินการตาม ขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
- กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://103.205.161.139 เลือกเมนู “สมัครสอบ" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนพิมพ์ใบสมัคร เพราะ ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเองได้ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่ต้องอัพโหลดรูปภาพลงในใบสมัครออนไลน์ ให้ใช้รูปถ่ายฉบับจริง ติตหลังจากพิมพ์ใบสมัคร) สามารถศึกษาวิธีการสมัครออนไลน์จากคู่มือการสมัครสอบที่เว็บไซต์สํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร http://www.ystpeo.moe.go.th
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครจดบันทึกรหัสผ่านของท่าน ซึ่งจะปรากฏในบรรทัดสุดท้ายก่อนพิมพ์ ใบสมัคร เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่านต่อไป
- พิมพ์ใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานแล้วนํามายื่นด้วยตนเอง
- ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันยังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์สมัครเข้ารับ การคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม สวมหน้ากากอนามัยและ ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลิงก์สมัครออนไลน์ : http://103.205.161.139

          งานราชการอุบล เป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข่าวสารการรับสมัคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบครูผู้ช่วย สอบตำรวจ สอบทหาร สอบพนักงานราชการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สอบพนักงานในมหาวิทยาลัย / อาจารย์ และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

          หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสในการสมัครงานราชการ 2564 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.chakkaphong.com หรือเพจ Facebook : งานราชการอุบล ซึ่งทีมงานแอดมินของเราจะอัปเดตข่าวสารการรับสมัครตลอดเวลาครับ

ไฟล์รับสมัคร : ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 17/03/2021 09:32
เข้าชม : 861 ครั้ง